Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č.  32/2787 ze dne 27. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

7/665                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci subjektu PETARDA PRODUCTION, a.s., IČO 25382900, maximálně ve výši 1.000.000 Kč na projekt Československá filmová pohádka Když draka bolí hlava, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

7/665                         14. 3. 2018
2. rozhodlo

uzavřít se subjektem PETARDA PRODUCTION, a.s., IČO 25382900, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup