Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2801 ze dne 27. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

7/670                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ s předpokládanými náklady 1.350.000 tis. Kč dle návrhu Akad. arch. Ladislava Kuby a Ing. M. A. Tomáše Pilaře dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup