Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2800 ze dne 27. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 6/532 ze dne 14. 12. 2017

7/672                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

7/672                         14. 3. 2018
2. rozhodlo

navýšit neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Janáčkův máj, o. p. s., IČO 26807882, na realizaci projektu „Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka“, o 500.000 Kč na celkovou výši 3.000.000 Kč a uzavřít s tímto subjektem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 06564/2017/KPP ze dne 19. 12. 2017 dle přílohy č. 12 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup