Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

7/677                         14. 3. 2018
1. schvaluje

dodatek č. 19 ke zřizovací listině Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO    00305847 uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

7/677                         14. 3. 2018
2. vydává

dodatek č. 19 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup