Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2799 ze dne 27. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

7/679                         14. 3. 2018
1. bere na vědomí

bere na vědomí žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 dle přílohy č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13 předloženého materiálu

7/679                         14. 3. 2018
2. rozhodlo

poskytnout dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 15 - 24 předloženého materiálu

7/679                         14. 3. 2018
3. rozhodlo

neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Vražné, IČO 62351290, ve výši 200.000 Kč, na projekt „Mobilní zvukoví průvodci DVD ORPHEO MIKRO" s odůvodněním dle předloženého materiálu

7/679                         14. 3. 2018
4. rozhodlo

neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku "MORAVIAN Historicko-vlastivědné společnosti", IČO 66741611, ve výši 248.000 Kč, na projekt „VIII. mezinárodní konference Moravian" s odůvodněním dle předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup