Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1663 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/421 ze dne 14. 9. 2017

k usnesení rady kraje

č. 31/2682 ze dne 6. 2. 2018

7/682                         14. 3. 2018
1. bere na vědomí

návrh statutárního města Ostravy na úpravu „Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb“, viz příloha č. 1

7/682                         14. 3. 2018
2. rozhodlo

změnit „Rámcovou smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb“, o jejímž uzavření rozhodlo zastupitelstvo kraje usn. č. 5/421 ze dne 14. 9. 2017, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup