Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 32/2806 ze dne 27. 2. 2018

7/684                         14. 3. 2018
1. bere na vědomí

žádost obce Karlova Studánka o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na úpravu autobusového terminálu Hvězda, Karlova Studánka, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

7/684                         14. 3. 2018
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Karlova Studánka, IČO 00296104, v maximální výši 830.000 Kč, na úpravu autobusového terminálu Hvězda, Karlova Studánka, s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 30. 9. 2018, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup