Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 32/2803 ze dne 27. 2. 2018

7/686                         14. 3. 2018
1. bere na vědomí

žádost města Bílovec o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rekonstrukci povrchu části komunikace na ulici Čs. armády v Bílovci, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

7/686                         14. 3. 2018
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje městu Bílovec, IČO 00297755, v maximální výši 1.765.000 Kč, na rekonstrukci povrchu části komunikace na ulici Čs. armády v Bílovci, s časovou použitelností od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup