Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2815 ze dne 27. 02. 2018

7/687                         14. 3. 2018
1. zřizuje

příspěvkovou organizaci kraje Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, se sídlem Na jízdárně 2824/2, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, s účinností od 1. 4. 2018

7/687                         14. 3. 2018
2. vydává

dnem 14. 3. 2018 zřizovací listinu příspěvkové organizace Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, se sídlem Na jízdárně 2824/2, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup