Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2804 ze dne 27. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

č. 6/542 ze dne 14. 12. 2017

7/693                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Krnovsko s obcí Hošťálkovy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

7/693                         14. 3. 2018
2. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Krnovsko s obcí Holčovice, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup