Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje č.  31/2695  ze dne 6. 2. 2018

7/697                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

a)    vyjmout z hospodaření organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo náměstí 1802/9, Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 00100579, nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. st. 679, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 720, Mariánské Hory, jiná stavba,

pozemek parc. č. 146/11, ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,

a to ode dne 1. 4. 2018

b)   předat k hospodaření organizaci Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, Hlučín, IČO 71197044, nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. st. 679, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 720, Mariánské Hory, jiná stavba,

pozemek parc. č. 146/11, ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,

a to ke dni 1. 4. 2018


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup