Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

1/7                         10. 11. 2016
1. stanoví

že počet členů rady kraje uvolněných pro výkon funkce je 9, a to hejtman kraje a 8 náměstků hejtmana kraje


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup