Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje č.  31/2695 ze dne 6. 2. 2018

7/700                         14. 3. 2018
1. schvaluje

dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, č.p. 1, 747 68  Kyjovice, IČO 71197001, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

7/700                         14. 3. 2018
2. vydává

dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace kraje dle bodu 1. tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup