Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2825 ze dne 27. 2. 2018

7/702                         14. 3. 2018
1. bere na vědomí

úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 k 6. 2. 2018 dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup