Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2822 ze dne 27. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/262 ze dne 15. 6. 2017

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

č. 6/560 ze dne 14. 12. 2017

7/703                         14. 3. 2018
1. bere na vědomí

předběžnou informaci o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2017 dle předloženého materiálu

7/703                         14. 3. 2018
2. rozhodlo

přidělit finanční prostředky ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2017 do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje ve výši 269.694 tis. Kč


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup