Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2751 ze dne 27. 2. 2018

7/721                         14. 3. 2018
1. schvaluje

změnu stanov obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČO: 47673168, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup