Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016

k usnesení rady kraje

č. 85/6820 ze dne 8. 12. 2015

č. 102/7893 ze dne 7. 6. 2016

č. 32/2887 ze dne 27. 2. 2018

7/722                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04625/2016/RRC se Svazkem obcí REGION POODŘÍ, IČO 69581762, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č.  04498/2016/RRC se SVAZKEM OBCÍ „Morávka–Pražmo“, IČO 75145197, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04428/2016/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

d)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04422/2016/RRC se Sdružením obcí povodí Morávky, IČO 68157631, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

e)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č.  05589/2016/RRC s obcí Bílá, IČO 00577669, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

f)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03865/2016/RRC s obcí Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

g)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04889/2016/RRC s obcí Metylovice, IČO 00535991, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

h)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05398/2016/RRC s obcí Fryčovice, IČO 00296635, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

i)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03486/2016/RRC s obcí Rohov, IČO 00635499, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

j)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05321/2016/RRC s obcí Bukovec, IČO 00535940, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

k)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04490/2016/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

l)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03976/2016/RRC s obcí Velká Štáhle, IČO 00576018, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

m)  uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č.  04488/2016/RRC s obcí Hukvaldy, IČO 00297194, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

n)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03879/2016/RRC s obcí Lichnov, IČO 00296163, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup