Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2884  ze dne 27. 2.2018

7/726                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Revitalizace přírodní památky Stará řeka“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 2.000.000 Kč a  předpokládanou dobou realizace v letech 2018 – 2020


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup