Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

k usnesení rady kraje

č. 32/2889 ze dne 27. 2. 2018

7/728                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 Janovi Pyšnovi, IČO 66171580, na spolufinancování nákladů spojených s realizací akce „Nábytková výroba“ ve výši 2.000.000 Kč


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup