Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2888 ze dne 27. 2. 2018

7/729                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje České hutnické společnosti, z.s., IČO 00538671, ve výši 350.000 Kč na projekt „INVENT ARENA 2018“, s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 30. 8. 2018 s odůvodněním dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup