Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/291 ze dne 15. 6. 2017

k usnesení rady kraje

č. 32/2883 ze dne 27. 2 2018

7/733                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 06988/2016/RRC s městem Odry, IČO 00298221, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup