Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

k usnesení rady kraje

č. 25/2246 ze dne 21. 11. 2017

č. 32/2865 ze dne 27. 2. 2018

7/735                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018“ dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. a XII. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018" žadatelům uvedeným v příloze č. 4 tohoto usnesení


zpět - nové hledání
frame-scrollup