Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

31/2712 ze dne 6. 2. 2018

7/736                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

odvolat Ing. Petru Solanskou, nar. xx. xx. xxxx jako zástupce Moravskoslezského kraje z Řídicího výboru zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 02057531

7/736                         14. 3. 2018
2. rozhodlo

delegovat Ing. Martina Hiltavského, nar. 3********** jako zástupce Moravskoslezského kraje v Řídicím výboru zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 02057531


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup