Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje č. 32/2857 ze dne 27. 2. 2018

7/737                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly v letech 2018-2020 ve výši 31.000.000 Kč
dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup