Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2870 ze dne 27. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

7/741                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

neposkytnout investiční dotaci ve výši 600.000 Kč subjektu BYTOSLAN spol. s r.o., IČO 62303457, na projekt Výměna elektroinstalace a pohonů na Lanové dráze Javorový vrch, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup