Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1830 ze dne 12. 9. 2017

č. 30/2620 ze dne 23. 1. 2018

7/750                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

vzdát se veškerých práv z ručení z Operační smlouvy ze strany Moravskoslezského kraje vůči stávajícímu Manažeru Fondu rozvoje měst (CONTERA Management s.r.o., IČO  28573510)


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup