Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 33/2985 ze dne 12. 3. 2018

7/752                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Dopravní dispečink“ s předpokládanými náklady projektu 100.000.000 Kč a dobou realizace v letech 2019 – 2021 za podmínky rozhodnutí zastupitelstva kraje o zřízení příspěvkové organizace „Moravskoslezské datové centrum“, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup