Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2724 ze dne 6. 2. 2018

7/755                         14. 3. 2018
1. bere na vědomí

Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup