Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2896 ze dne 27. 2. 2018

7/760                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

7/760                         14. 3. 2018
2. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup