Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 32/2900 ze dne 27. 2. 2018

7/771                         14. 3. 2018
1. schvaluje

dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Základní škola speciální,
Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00601977, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

7/771                         14. 3. 2018
2. vydává

dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup