Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 30/2647 ze dne 23. 1. 2018

č. 32/2917 ze dne 27. 2. 2018

7/776                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci spolku TJ Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00560901, ve výši 1.250.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Pozemky - Areál skokanských můstků Jiřího Rašky“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 za podmínky uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu

7/776                         14. 3. 2018
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem finančních prostředků spolkem TJ Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00560901, dle přílohy č. 4 za podmínky uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu

7/776                         14. 3. 2018
3. rozhodlo

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci městu Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, ve výši 1.150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Příspěvek na odkup pozemků pod můstky do majetku města Frenštát pod Radhoštěm“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 za podmínky uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu

7/776                         14. 3. 2018
4. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem finančních prostředků městem Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, dle přílohy č. 3 za podmínky uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup