Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 23/2073 ze dne 24. 10. 2017

č. 32/2906 ze dne 27. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

7/777                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2018 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

7/777                         14. 3. 2018
2. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2018 žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení


zpět - nové hledání
frame-scrollup