Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 32/2918 ze dne 27. 2. 2018

7/778                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci město Třinec, IČO 00297313, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „ZUŠ Třanovského 596 – výměna oken“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

7/778                         14. 3. 2018
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem město Třinec, IČO 00297313, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup