Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 32/2908 ze dne 27. 2. 2018

7/779                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Oddíl bojových umění Doubrava – H.P. Martial Gym o.s., Doubrava 1031, 735 33 Doubrava,  IČO 22664874, na projekt „Bojová umění v Moravskoslezském kraji“

7/779                         14. 3. 2018
2. rozhodlo

prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 100% ze stanoveného odvodu 357.483 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotací poskytnutých příjemci FBC Ostrava z.s., Hladnovská 259/128, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČO 64628060, na projekt „Podpora výchovy dětí a mládeže ve florbalovém klubu FBC Ostrava“

7/779                         14. 3. 2018
3. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotací poskytnutých příjemci FBC Ostrava z.s., Hladnovská 259/128, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČO 64628060, na projekt „Podpora výchovy dětí a mládeže ve florbalovém klubu FBC Ostrava“

7/779                         14. 3. 2018
4. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Jesenická Cyklistická z.s., Palackého 1341/2, 790 01 Jeseník, IČO 02926865, u dotace poskytnuté na projekt „CZECH CYCLING TOUR 2016 – etapový závod mezinárodního cyklistického závodu ve Frýdku-Místku“

7/779                         14. 3. 2018
5. rozhodlo

povolit rozložení úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 285.125 Kč stanoveného příjemci Jesenická Cyklistická z.s., Palackého 1341/2, 790 01 Jeseník, IČO 02926865, u dotace poskytnuté na projekt „CZECH CYCLING TOUR 2016 – etapový závod mezinárodního cyklistického závodu ve Frýdku-Místku“ na splátky podle splátkového kalendáře dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup