Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

7/794                         14. 3. 2018
1. odvolává

Jana Krkošku, člena zastupitelstva kraje, z funkce člena Výboru zdravotní a preventivní péče

7/794                         14. 3. 2018
2. volí

Radomíru Vlčkovou členkou Výboru zdravotní a preventivní péče

7/794                         14. 3. 2018
3. odvolává

Mgr. Radka Krnáče z funkce člena Výboru pro tělovýchovu a sport

7/794                         14. 3. 2018
4. volí

Lenku Brzyszkowskou členkou Výboru pro tělovýchovu a sport


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup