Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

8/797                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu MUDr. Vojtěcha Balcárka a Jiřího Čejky o  ověření zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 3. 2018


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup