Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

8/798                         14. 6. 2018
1. volí

ověřovatelé zápisu z 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 6. 2018

-         Bc. Josef Bělica

-         Ing. Jiří Vzientek


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup