Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

8/799                         14. 6. 2018
1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 6. 2018 ve složení

-        Ing. Vít Slováček – předseda

-        Marian Bojko

-        Ing. Jitka Hanusová

-        Mgr. Daniel Havlík

-        PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.

-        Ing. Evžen Tošenovský


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup