Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

1/8                         10. 11. 2016
1. volí

Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla

do funkce 1. náměstka hejtmana kraje

1/8                         10. 11. 2016
2. stanoví

že 1. náměstek hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo bude uvolněn pro výkon této funkce od 11. 11. 2016


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup