Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

8/800                         14. 6. 2018
1. schvaluje

program 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 6. 2018


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup