Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/ 3395 ze dne 29. 5. 2018

8/801                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup