Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/3360 ze dne 15. 5. 2018

8/802                         14. 6. 2018
1. volí

opětovně za přísedící/přísedícího Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

1.1 paní Elišku Bombionkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jakubem Unuckou, MBA (ODS), členem zastupitelstva kraje

1.2 paní Bc. Miroslavu Horváth, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jiřím Vzientkem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.3 pana Bc. Petra Hulvu, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

1.4 paní Janu Krčmářovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

1.5 paní Marcelu Mašovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jiřím Vzientkem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.6 pana Ing. Karla Vrobla, místo pobytu **********, navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

1.7 paní Janu Adamik, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jakubem Unuckou, MBA (ODS), členem zastupitelstva kraje

1.8 pana Mgr. Jiřího Salvu, místo pobytu **********, navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

8/802                         14. 6. 2018
2. volí

za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

2.1 pana Václava Grepla, místo pobytu **********, navrženého panem Bc. Josefem Bělicou (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

2.2 pana Ing. Viléma Macuru, místo pobytu **********, navrženého panem Jiřím Navrátilem, MBA (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

8/802                         14. 6. 2018
3. bere na vědomí

vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě paní Aleny Gebauerové, místo pobytu **********


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup