Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/3262 ze dne 15. 5. 2018

8/803                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

zprávu o stavu požární ochrany v kraji za rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/803                         14. 6. 2018
2. oceňuje

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje oceňuje práci profesionálních i dobrovolných sborů hasičů na území Moravskoslezského kraje a vyslovuje jim poděkování za jejich práci a ochranu života, zdraví a majetku občanů kraje


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup