Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 4/10 ze dne 27. 3. 2018

8/805                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

žádost společnosti DANTER – reklama a potisk, s.r.o. ze dne 19. 3. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/805                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti DANTER – reklama a potisk, s.r.o., IČO 65141784, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním projektu Regionální ozvěny Mezinárodního filmového festivalu Febiofest Ostrava 2018 ve výši 199 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 2. 2018 do 31. 8. 2018, dle předloženého materiálu

8/805                         14. 6. 2018
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se společností DANTER – reklama a potisk, s.r.o., IČO 65141784, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup