Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/3290 ze dne 15. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

8/806                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu TRISIA, a.s., IČO 64610152, ve výši 1.000.000 Kč, maximálně však ve výši 80% celkových uznatelných nákladů hrazených z dotace na projekt Sněhurka na ledě, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

8/806                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

uzavřít se subjektem TRISIA, a.s., IČO 64610152, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup