Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 13/953 ze dne 18. 5. 2017

č. 13/954 ze dne 18. 5. 2017

č. 118/7739 ze dne 21. 8. 2012

č. 23/2007 ze dne 24. 10. 2017

č. 29/2531 ze dne 9. 1. 2018

č. 38/3288 ze dne 15. 5. 2018

8/807                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

darovat

a)    1 ks hydraulické vyprošťovací sady Holmatro,

b)   20 ks suchého trilaminátového obleku vč. příslušenství,

c)    70 ks suchého obleku vč. příslušenství pro práci ve vodě,

d)   2 ks aktivního síťového prvku "konventoru": GLC-T=1000BASET-T SFP,

e)    8 ks antény: 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; E Reg Domain,

f)     5 ks bezdrátového telefonu Cisco Unified Wireless IP Phone 8821, World Mode Bundle,

g)   7 ks nabíjecí stanice: Cisco 8821 Desk Top Charger, Power Supply, AC Power Cord,

h)   4 licence SQL server (4x licence SQLSRVSTD CORE 2lic) pro záznamové zařízení,

i)     2 ks mobilního WiFi telefonu,

j)     1 ks řídicího systému WiFi sítě AIR-CT5508-25-K9,

k)    16 ks přístupového prvku WiFi AIR-LAP1142N-E-K9,

l)     1 ks anténního systému GSM

České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle předloženého materiálu

8/807                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

uzavřít darovací smlouvu na darování

a)    1 ks hydraulické vyprošťovací sady Holmatro,

b)   20 ks suchého trilaminátového obleku vč. příslušenství,

c)    70 ks suchého obleku vč. příslušenství pro práci ve vodě,

d)   2 ks aktivního síťového prvku "konventoru": GLC-T=1000BASET-T SFP,

e)    8 ks antény: 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; E Reg Domain,

f)     5 ks bezdrátového telefonu Cisco Unified Wireless IP Phone 8821, World Mode Bundle,

g)   7 ks nabíjecí stanice: Cisco 8821 Desk Top Charger, Power Supply, AC Power Cord,

h)   4 licence SQL server (4x licence SQLSRVSTD CORE 2lic) pro záznamové zařízení,

i)     2 ks mobilního WiFi telefonu,

j)     1 ks řídicího systému WiFi sítě AIR-CT5508-25-K9,

k)    16 ks přístupového prvku WiFi AIR-LAP1142N-E-K9,

l)     1 ks anténního systému GSM

s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/807                         14. 6. 2018
3. rozhodlo

darovat 60 ks suchého obleku Aquatic vč. příslušenství pro jednotky sboru dobrovolných hasičů vybraným obcím Moravskoslezského kraje, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

8/807                         14. 6. 2018
4. rozhodlo

uzavřít smlouvu na darování 60 ks suchého obleku Aquatic vč. příslušenství pro jednotky sboru dobrovolných hasičů vybraným obcím Moravskoslezského kraje uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup