Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. ze dne 15. 5. 2018

8/808                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace ve výši 2.200.000,- Kč z rozpočtu kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

8/808                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových neinvestičních dotaci s obcemi uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup