Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 36/3104 ze dne 10. 4. 2018

č. 39/3386 ze dne 29. 5. 2018

8/809                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

informaci o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 3. 2018


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup