Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3388 ze dne 29. 5. 2018

8/812                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

a)    žádosti obcí o poskytnutí investiční účelové dotace na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost obce Kobeřice o poskytnutí investiční účelové dotace na pořízení automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c)    žádosti obcí o poskytnutí investiční účelové dotace na rekonstrukci nebo výstavbu požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

8/812                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

poskytnout účelové investiční dotace:

a)    v celkové výši 2.025 tis. Kč z rozpočtu kraje na pořízení dopravního automobilu pro jednotky požární ochrany sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje s termínem použití od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   obci Kobeřice, IČO 00300241, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019

c)    městu Jablunkov, IČO 00296759, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s výstavbou požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města s termínem použití od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

d)   městu Rýmařov, IČO 00296317, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s výstavbou požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města s termínem použití od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

e)    obci Ludgeřovice, IČO 00300390, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

f)     městu Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, v maximální výši 500 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města s termínem použití od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

g)   městu Odry, IČO 00298221, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s výstavbou požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města s termínem použití od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

h)   statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s výstavbou požární zbrojnice v městském obvodě Pustkovec pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů s termínem použití od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019

i)     statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Slezská Ostrava, IČO 00845451, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s výstavbou požární zbrojnice v městském obvodě Slezská Ostrava pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů s termínem použití od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

8/812                         14. 6. 2018
3. rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových investičních dotací s:

a)    obcemi uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b)   obci Kobeřice, IČO 00300241, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c)    městem Jablunkov, IČO 00296759, městem Rýmařov, IČO 00296317, obcí Ludgeřovice, IČO 00300390, městem Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, městem Odry, IČO 00298221, statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, statutárním městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava IČO 00845451, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

Tisková oprava změna ZK 13.9.2018 v bodě č. 3 změna v textu „v příloze č. 4“ (původně bylo v příloze č. 3)


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup