Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2675 ze dne 6. 2. 2018

č. 33/2996 ze dne 12. 3. 2018

č. 36/3111 ze dne 10. 4. 2018

č. 37/3183 ze dne 24. 4. 2018

č. 38/3345 ze dne 15. 5. 2018

č. 39/3397 ze dne 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/655 ze dne 14. 3. 2018

8/814                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

informace o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 25. 1. 2018 do 23. 5. 2018 vč. jejich vyřízení, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup